Integritätspolitik

Översikt

Green Plank AB (“Green Plank” eller “Vi”) uppskattar att du besöker denna webbplats (“Webbplatsen”). Våra webbplatsbesökares integritet och förtroende är viktigt för oss. Vi tillhandahåller denna sekretesspolicy för att säkerställa att dina förväntningar och vår praxis är anpassade, och att du är medveten om dina val när det gäller vår användning och avslöjande av den information du ger till denna webbplats. Denna sekretesspolicy beskriver följande policyer och procedurer för Green Plank, avseende insamling, användning, avslöjande och skydd av den information vi kan samla in från dig och hur denna information kan användas.

Vilken typ av personlig information samlas in på denna webbplats och hur används den ?

Vissa områden på webbplatsen kan begära att du frivilligt förser oss med personlig information. Dessa förfrågningar är begränsade till specifika aktiviteter på webbplatsen där användning av sådan information är nödvändig, såsom att behandla en onlinetransaktion eller svara på en begäran om produktlitteratur, produktprov eller skicka din kontaktinformation till en Green Plank-distributör eller en servicepersonal du väljer. Ditt deltagande i dessa aktiviteter är helt frivilligt.

  • Begäran om litteratur eller annan information: I många fall erbjuder vi ytterligare information om de produkter och tjänster som beskrivs på webbplatsen. För att begära denna information måste du förse oss med viss kontaktinformation såsom ditt namn, postadress och e-postadress.
  • Beställningsinformation:Viss transaktionsinformation måste skickas till Green Plank för att göra en beställning som ditt namn, företagsnamn, leveransadress, e-postadress och viss finansiell information (t.ex. kreditkortsnummer, utgångsdatum). Denna information används endast för fakturering och insamling. Kontaktinformationen kan också användas av oss i samband med vissa marknadsföringsaktiviteter såsom en kampanj eller nya produktannonser. Green Plank kommer att avstå från att göra denna typ av kommunikation till kunder som har valt bort dessa program som beskrivs nedan.
  • Förfrågningar för servicepersonal att kontakta dig:När du använder vår webbplatsfunktion för att hitta servicepersonal har du möjlighet att begära att den servicepersonal du väljer kontaktar dig direkt. Den obligatoriska informationen som du måste tillhandahålla inkluderar ditt namn, stad, region, postnummer och e-postadress. Enligt karaktären av denna frivilliga begäran från din sida vidarebefordrar vi denna information endast till dina valda servicepersonal. Green Plank kan också använda denna information i samband med vissa marknadsföringsaktiviteter, såsom marknadsföring eller nya produktannonser.
  • Garantiregistrering:I vissa fall kanske du kan skicka din produktgarantiregistrering till oss via den här webbplatsen. Vår garantiregistreringsprocess kräver att du förser oss med viss information om dig (t.ex. ditt namn och din postadress) och de produkter som registreras. Vi kan också be dig att förse oss med ytterligare information i samband med marknadsundersökningar.
  • Tävlingar:När du deltar i en tävling eller annat reklamevenemang som erbjuds på denna webbplats kan vi be om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Denna information används för att administrera tävlingen och meddela vinnarna.
  • Uppgifter om webbplatsanvändning:Green Plank kan också samla in annan information från kunder och besökare på webbplatsen, såsom användarens IP-adress, domännamn, hur lång tid som spenderas på webbplatsen och de sidor som nås under varje besök på webbplatsen. Green Plank använder denna information för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarens rörelse och samla bred demografisk information för samlad användning. IP-adresser är inte länkade till personligt identifierbar information.

Hur kommer Green Plank att skydda din personliga information?

Vi kommer inte att dela din personliga information med tredje part (förutom enheter som utför tjänster för oss, såsom att fullfölja order, som antingen är bundna av att följa vår sekretesspolicy eller har sekretesspolicyer som skyddar din information) utan din tillåtelse.

Viss information som du tillhandahåller till vår webbplats kan vara lösenordsskyddad och du bör vidta lämpliga åtgärder för att skydda ditt lösenord. Om du använder en dator på en allmän plats eller delar en dator med andra, kom ihåg att logga ut och stänga ditt webbläsarfönster när du är klar med att komma åt vår webbplats för att förhindra att andra får tillgång till din personliga information. Du är ensam ansvarig för kontrollen och användningen av varje lösenord du skapar.

Green Plank kan avslöja information som du har gett oss om vi har en god tro på att sådant avslöjande är nödvändig för (1) att följa lagen eller den rättsliga process som serveras på Green Plank; eller (2) skydda och försvara Green Planks rättigheter eller egendom.

Om vi samlar in demografisk information från dig (till exempel din ålder, utbildningsnivå eller hushållsinkomst) kommer vi inte att dela den informationen på ett sätt som identifierar dig som individ med någon annan enhet, såvida vi inte meddelar dig det vid den tidpunkten av samlingen. När vi delar demografisk information med tredje part, kommer vi endast att ge dem samlad information.

Vad är “cookies” och använder denna webbplats dem?

“Cookies” är små bitar av information som lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsare för att förhindra att om du hellre inte vill lagra informationen för framtida bruk. Våra cookies gör det möjligt för oss att ge dig mer personlig service. Green Plank använder cookies för att underlätta administrationen av webbplatsen och förbättra innehållet på webbplatsen för våra användare.

Vilka säkerhetsåtgärder används av denna webbplats?

Green Plank har säkerhetsåtgärder för att skydda förlust, missbruk och ändring av informationen under vår kontroll. Dessa inkluderar en brandvägg för att förhindra obehörig åtkomst till våra system och underhåll av registreringsinformation i en separat databas. Även om vi kommer att utöva rimlig försiktighet när det gäller att tillhandahålla säker överföring av information mellan din dator och våra servrar, kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för information som överförs till oss via Internet. Vi skyddar överföringen av kreditkort och annan transaktionsinformation genom kryptering av SSL-standard (SSL).

Hur är det med länkar till andra webbplatser? Är min information skyddad av dessa webbplatser?

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Tänk på att Green Plank inte ansvarar för integritetspraxis på sådana andra webbplatser. Green Plank uppmuntrar våra användare att vara medvetna om när de lämnar den här webbplatsen och att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som samlar in personligt identifierbar information. Denna sekretesspolicy gäller endast information som samlas in på denna webbplats. Dessutom antyder förekomsten av någon extern länk eller extern begäran om information inte att vi stöder det länkade eller externa företaget eller dess produkter eller tjänster.

En speciell anmärkning om barn

Vi anser att föräldrar bör övervaka sina barns onlineaktiviteter och överväga att använda föräldrakontrollverktyg som finns tillgängliga från onlinetjänster och programvarutillverkare som hjälper till att skapa en barnvänlig online-miljö. Dessa verktyg kan också förhindra att barn på annat sätt avslöjar namn, adress och annan personlig information online utan föräldrarnas tillstånd.

Ändringar i vår policy

Green Plank kommer att meddela dig om ändringar i användarens integritets- och informationsanvändningspraxis genom att lägga upp ändringarna på den här sidan. Kontrollera revideringsdatumet längst ner i denna sekretesspolicy för att avgöra om policyn har ändrats sedan du senast granskade den.

Regler och villkor för användning

Din användning av webbplatsen, inklusive eventuella tvister rörande integritet, är föremål för denna integritetspolicy och Green Planks användarvillkor. Genom att använda denna webbplats godkänner du de metoder som anges i detta uttalande och dessa användarvillkor.